(1)
Zasada, A. Wkład Archiwistów Warszawskich W rozwój Archiwistyki Polskiej. Zbiór studiów poświęconych Warszawskiemu środowisku Archiwalnemu, Red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, Ss. 538. KLIO_CPDPiP 2014, 28, 238-242.