(1)
Duszyński, W. Człowiek W Antycznym świecie, Red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012, Ss. 430. KLIO_CPDPiP 2014, 28, 209-215.