(1)
Wewiór, P. „Podłe ciała” Jako Zastosowanie Socjologii Krytycznej Do Historii Medycyny. KLIO_CPDPiP 2014, 28, 185-194.