(1)
Tomaszewski, M. Marsz Korpusu Inflanckiego Wojsk Rosyjskich Gen. Piotra Lacy’ego W Kierunku Warszawy Latem 1733 Roku. KLIO_CPDPiP 2022, 63, 3-30.