(1)
Zagórska, P. Legenda O Pikusie W Kronikach późnego Antyku – źródło wyobrażone. Uwagi Do książki Krzysztofa Hilmana Pikus W Kronice Aleksandryjskiej I U Malalasa. Narodziny Mitu U schyłku Antyku, Kraków 2019. KLIO_CPDPiP 2021, 59, 253-274.