(1)
Goclon, J. A. Andrzej Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna Polsko-Bolszewicka 1918-1920, Wołowiec 2020, Ss. 387. KLIO_CPDPiP 2021, 60, 259–269.