(1)
Kubiak, K. Portugalska Rewolucja Goździków W 1974 Roku. Przyczyny-Przebieg-następstwa. KLIO_CPDPiP 2021, 59, 193-222.