(1)
Ziober, A. Społeczno-Ekonomiczne Uwarunkowania oskarżeń O Czary W Wielkim Księstwie Litewskim W XVII Stuleciu. Przyczynek Do Badań. KLIO_CPDPiP 2020, 53, 133-150.