(1)
Odrzywolska, A. Praktyki Magiczne W XVI W. I Ich Kontekst Kulturowy. KLIO_CPDPiP 2020, 53, 107-132.