(1)
Panasiuk, A. Społeczno – Gospodarczy Obraz Sławatycz W świetle Inwentarzy (1679-1764) (dawny Powiat Brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego). KLIO_CPDPiP 2022, 61, 25-77.