(1)
Duży, W. „Oświecenie nieoświecone. Poza Normą I modą”, Warszawa, 27–28 Listopada 2019 r. KLIO_CPDPiP 2020, 52, 205-210.