(1)
Bartoszewicz, A. M. Migracje W późnośredniowiecznych Miastach Polskich W świetle źródeł dotyczących Dziedziczenia majątku. KLIO_CPDPiP 2020, 52, 31-46.