(1)
Redakcja, R. Wstęp. KLIO_CPDPiP 2019, 51, 3-6.