(1)
Jakuboszczak, A. K.; Roszak, S. Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) I Regina Salomea Z Rusieckich Pilsztynowa (1718-Po 1763) - W Poszukiwaniu Nowej Ojczyzny I Miejsca W społeczeństwie. KLIO_CPDPiP 2020, 52, 111-130.