(1)
Łach, W. B. Plany Rozbudowy Fortyfikacyjnej W Ramach Frontu Mazowieckiego Wobec zagrożenia Niemieckiego Z Prus Wschodnich W 1919 R. KLIO_CPDPiP 2020, 56, 89-110.