(1)
Dygdała, J. Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze I wpływy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2018, Ss. 337. KLIO_CPDPiP 2020, 52, 157-163.