(1)
Stobiecki, R. Środowisko Polskich historyków – emigrantów Po II Wojnie światowej Jako wspólnota wartości. KLIO_CPDPiP 2019, 51, 7-20.