(1)
Pawlak, M. Izdebski A., ƚredniowieczni Rzymianie I Przyproda. Interdyscyplinarna Historia ƛrodowiskowa. KLIO_CPDPiP 2019, 51, 223-232.