(1)
Zielecka-Mikołajczyk, W. Próby Integracji prawosławnej społeczności Diecezji Przemyskiej wokół Obrony prawosławia W L. 1596-1610. KLIO_CPDPiP 2019, 51, 65-84.