(1)
Pękacka-Falkowska, K. Instrumenty Chirurgiczno-Anatomiczne I Rytownicze gdańskiego Lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700). KLIO_CPDPiP 2018, 46, 157-183.