(1)
Piórkowska, J. Londyńska Reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947), t.1, Red. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Toruń 2017 Ss. 334, Londyńska Reduta. Prezydenci RP Na Uchodźstwie I działalność Polskiej Emigracji niepodległościowej,. KLIO_CPDPiP 2018, 45, 161-170.