(1)
Kucharski, A. Poza światem Tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże Po Europie Północnej I Środkowej. KLIO_CPDPiP 2018, 45, 117-130.