(1)
Ładoń, T. Rozwój Kariery Politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli W Latach dziewięćdziesiątych I Wieku Przed Chr. KLIO_CPDPiP 2018, 47, 9-27.