(1)
Nieznanowska, J. Sprawozdanie Z Konferecji "Wczesnonowożytna Medycyna, Historia Naturalna I Filozofia Przyrody (XVI-XVIII): Miejsca Spotkania, Miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 Roku. KLIO_CPDPiP 2018, 43, 177-183.