(1)
Kłodziński, K. August I Rzym: Pamięć, rytuały I Praktyki życia Codziennego. KLIO_CPDPiP 2018, 43, 149-156.