(1)
Wołos, M.; Klimczyk, E. Jak to Strzelcy Nabokowom Kacice Rekwirowali, Czyli O Makrohistorii Odzwieciedlonej W Mikrohistorii. KLIO_CPDPiP 2018, 43, 85-105.