(1)
Frąś, M. Książę Kazimierz Konradowic I Kujawy Jego czasów. KLIO_CPDPiP 2018, 45, 131-136.