(1)
Wydziałkowska, P. M. Sprawozdanie Z ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Bezczas: Stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 Roku. KLIO_CPDPiP 2018, 45, 171-175.