(1)
Kułacz, S. Uwagi Na Temat służby Stanisława Maczka W Armii Austro-węgierskiej. KLIO_CPDPiP 2019, 48, 89-104.