(1)
Burdzy, D. Szlachta W Sandomierzu W XVI I Na poczÄ…tku XVII Wieku. KLIO_CPDPiP 2018, 42, 31-56.