(1)
Marchlewicz, K. Paweł Hamera, Wielki Głód W Irlandii 1845–1852 W świetle Prasy Angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, Ss. 300, Ryc. 111. KLIO_CPDPiP 2017, 41, 155-160.