(1)
Kłusek, M. Nadzwyczajny Podatek Od Wzbogacenia Wojennego wynikającego Ze zobowiązań Prywatnoprawnych I Publicznych powstałych Przed 1 września 1939 Roku. KLIO_CPDPiP 2017, 41, 99-124.