(1)
Stępiński, M. Kompleks Olimpijski W Berlinie W 1933 Roku – Geneza Koncepcje I Cele. Idea Olimpijska W III Rzeszy W Procesie Stabilizacji reżymu Narodowosocjalistycznego Cz. 2. KLIO_CPDPiP 2017, 41, 75-98.