(1)
Czuguj, T. Ksiażę Roman Mścisławowicz W Rusko-Polskich Stosunkach Z Drugiej połowy XII Wieku. KLIO_CPDPiP 2017, 41, 31-52.