(1)
Fic, A.; Wojdon, J. Obraz Historii Polski W Narracjach dolnośląskich maturzystów. KLIO_CPDPiP 2017, 41, 13-29.