(1)
Gołaszewska-Rusinowska, D. M. Sprawozdanie Z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 Roku. KLIO_CPDPiP 2018, 43, 167-173.