(1)
Sińczak, T. Sprawozdanie Z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 Roku. KLIO_CPDPiP 2017, 40, 187-193.