(1)
Mróz, S. Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony I Opiekun Narodowych dóbr Kultury, Warszawa 2013, Ss. 543. KLIO_CPDPiP 2017, 40, 178-185.