(1)
Kodzik, J. Oświeceniowe Idee Gospodarcze a Religia W Korespondencji Polskiej Magnaterii Z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich Z Herrnhut. KLIO_CPDPiP 2017, 40, 67-99.