(1)
Balcerek, M. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Twierdze Osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana Do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017. KLIO_CPDPiP 2020, 52, 191-198.