(1)
Wiślicz, T. Bunt chłopski W Starostwie Libuskim W Latach 1755–1758. KLIO_CPDPiP 2013, 25, 143-167.