(1)
Pluta, E. Środowisko Rodzinne Krakowskich Norbertanek Ze Zwierzyńca - Przyczynek Do Badań Nad składem Osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.). KLIO_CPDPiP 2017, 39, 77-96.