(1)
Sawiński, P. Pozycja Tyberiusza W Rodzinie Cesarskiej I Jego Miejsce W Planach Dynastycznych Augusta W Latach 29 p.n.e.–6 p.n.E. KLIO_CPDPiP 2017, 39, 35-46.