(1)
Konopka, W. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji „Kościoły chrześcijańskie W Systemach totalitarnych”. Toruń, 16–17 Czerwca 2011 R. KLIO_CPDPiP 2011, 18.