(1)
Duży et al, W. Noty Bibliograficzne. KLIO_CPDPiP 2011, 18.