(1)
Sroka, S. A. Zapomniany Przodek św. Stanisława Kostki. KLIO_CPDPiP 2011, 18, 131-140.