(1)
Goclon, J. Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność I Pozycja Wobec Rady Obrony Państwa. KLIO_CPDPiP 2011, 18, 75-102.