(1)
Krajniak, R. Torunianie W składzie kapituły Katedralnej W Chełmży Do 1466 Roku. KLIO_CPDPiP 2011, 18, 17-42.