(1)
Wojciechowski, P. Datacja Rzymskich Inskrypcji Sakralnych: Kryteria wewnętrzne. KLIO_CPDPiP 2011, 18, 3-16.