(1)
Szarafin, A.; Tomaszewski, M. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowo-Metodycznej „Mniejszości Wyznaniowe I Etniczne W Regionie Kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015. KLIO_CPDPiP 2016, 37, 199-204.